Wat is SBZ?

Door een aantal betrokkenen bij de zorg voor Zeeuwse inwoners met dementie is, in maart 2021 gesproken over de zorg die in Zeeland wordt geboden aan burgers met dementie.

De zorg voor mensen met dementie optimaliseren

De zorg voor mensen met dementie optimaliseren

De centrale vraag was daarbij; hoe kunnen we de zorg voor mensen met dementie verder optimaliseren? Hierbij kan beter gebruik gemaakt worden van informatie die door betrokken organisaties wordt verzameld in gesprekken met deze burgers en hun netwerk. De vervolgvraag is: hoe kunnen we deze informatie aanvullen om er zo extra waarde aan toe te voegen? Het streven is om de informatie te gebruiken in gesprekken waarin bepaald wordt of langer zelfstandig verantwoord thuis blijven wonen verantwoord zou kunnen.
 

Langer verantwoord thuis bij dementie

Langer verantwoord thuis bij dementie

Dit wordt verder uitgezocht in het project: Langer verantwoord thuis bij dementie; uitkomsten benutten voor samen beslissen met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Dit project wordt gefinancierd met een subsidie van het Nederland Zorg Instituut. Na afloop van het project moet het proces zo ontwikkeld zijn, dat het in de rest van het land toepasbaar is.

Het project is gestart bij Zeeuwse Zorgschakels (penvoerder), SVRZ, WVO Zorg en ZorgSaam Thuis, maar wordt op termijn uitgebreid naar andere Zeeuwse Zorgorganisaties.