Monitoring

Om een goed beeld van de gezondheid van een cliënt te krijgen, en om snel te kunnen zien of er iets verandert in zijn of haar situatie, wordt technologie gebruikt.

Sensoren in huis

Sensoren in huis

Wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft, worden er sensoren in huis geplaatst. Er komt een kastje op de koelkast, dat bijhoudt hoe vaak de koelkast open en dicht gaat. En een meter die heel precies het watergebruik vastlegt. Op de (voor)deur komt de laatste sensor, die meet hoe vaak en wanneer de cliënt naar buiten gaat.

Wie kan al die informatie zien?

Wie kan al die informatie zien?

De informatie die uit de sensoren komt, wordt automatisch opgeslagen in een dashboard. Dat is een app op de tablet of computer van de cliënt of van een naaste als zij dat liever hebben. De wijkverpleegkundigen en de casemanagers krijgen deze informatie niet direct. Wel bekijken zij het dashboard met de cliënt samen tijdens een huisbezoek. Samen bespreek je wat jullie zien, of dit herkenbaar is, of er veranderingen zichtbaar zijn en wat deze veranderingen mogelijk zeggen over de gezondheid van de cliënt.

De informatie blijft van de cliënt en hij of zij bepaalt met wie dit gedeeld wordt.