Monitoring

Om een goed beeld van uw gezondheid te krijgen, en om snel te kunnen zien of er iets verandert in uw situatie, willen we technologie gebruiken. 

Sensoren in huis

Sensoren in huis

Als u meedoet met het project, dan vragen wij u toestemming te geven om sensoren in uw huis te plaatsen. Sensoren zijn technieken die informatie geven over uw leefstijl. Er komt een kastje op uw koelkast, dat bijhoudt hoe vaak de koelkast open en dicht gaat. En een meter die heel precies uw watergebruik vastlegt. Op uw (voor)deur komt de laatste sensor, die meet hoe vaak en wanneer u naar buiten gaat.

Wie kan al die informatie zien?

Wie kan al die informatie zien?

Betekent dit dat u de hele dag in de gaten gehouden wordt? Gelukkig niet! De informatie die uit de sensoren komt, wordt automatisch opgeslagen in een dashboard. Dat is een app op uw tablet of computer. Of op de tablet of computer van uw naaste, als u dat liever heeft. De wijkverpleegkundigen en de casemanagers krijgen deze informatie niet. Wel bekijken zij het dashboard graag met u als ze bij u langskomen. Samen bespreekt u wat u ziet, of dit herkenbaar is, of er veranderingen zichtbaar zijn en wat deze veranderingen mogelijk zeggen over uw gezondheid. De informatie blijft dus van u. U bepaalt met wie u de informatie deelt.
De informatie van de sensoren wordt gebruikt in het gesprek met u over hoe het met u gaat en wat er nodig is om langer en verantwoord thuis te blijven wonen.