Het goede gesprek

In de huidige praktijk komt het regelmatig voor dat de zorgprofessional de cliënt niet expliciet uitnodigt om deel te nemen aan het Samen Beslissen-proces.

Een goed gesprek

Om de zorgprofessional hierin te ondersteunen wordt een gespreksmodel beschikbaar gesteld vanuit het project. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van het gespreksmodel van RadboudUMC. In de pilotfase worden de bruikbaarheid en de uitkomsten van het gespreksmodel getoetst.